Mining Mechanical/Electrical Apprentice

7 days left

Location
Pontypool, Torfaen (Tor-faen)
Salary
Grade B (£17,161.57– £19,295.98)
Posted
25 Jan 2019
Closes
25 Feb 2019
Sectors
Apprenticeships
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mining Mechanical/Electrical Apprentice

Big Pit National Coal Museum

Salary: Grade B (£17,161.57– £19,295.98).

This will increase to Grade C (£19,169.56–£23,602.38) when training is completed

Contract: 37 hours per week. Permanent

These two Apprenticeship posts are being developed to ensure that Bit Pit have the technical skills to maintain access to the historical workings. This is an exciting opportunity to develop engineering knowledge and skills in a mining environment.

For further details and an application form, please visit our website by clicking apply.

Closing date: 25 February 2019 (by 5.00 pm)

Interview dates: 6 March 2019

All applications will be acknowledged.

National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community

 

Prentis Mecanyddol Glofaol Prentis Trydanol Glofaol

Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

Cyflog: Gradd B (£17,161.57– £19,295.98).

Bydd y cyflog yn cynyddu i Radd C (£19,169.56–£23,602.38) ar ôl cwblhau’r hyfforddiant.

Contract: 37 awr yr wythnos. Parhaol.

Mae’r ddwy swydd Brentisiaeth yma yn cael eu datblygu er mwyn sicrhau bod gan Big Pit y sgiliau technegol i sicrhau mynediad i’r gweithiau hanesyddol. Mae hwn yn gyfle cyffrous i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth peirianneg mewn awyrgylch glofaol.

Am ragor o fanylion a ffurflen gais ewch i’n gwefan ar https://amgueddfa.cymru/swyddi/

Dyddiad cau: 25 Chwefror 2019 (erbyn 5.00 pm)

Dyddiad y cyfweliadau: 6 Mawrth 2019

Caiff pob cais ei gydnabod.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

More searches like this