SWYDDOG CYMORTH SYSTEMAU

Location
Penrhyndeudraeth, Gwynedd
Salary
£20,541 - £23,111
Posted
09 Jan 2019
Closes
05 Feb 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

SWYDDOG CYMORTH SYSTEMAU

CYFLOG: £20,541 - £23,111

Lleoliad: Penrhyndeudraeth

Am fanylion pellach a ffurflen gais cysylltwch ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth, LL48 6LF ar 01766 770274 neu parc@eryri.llyw.cymru neu www.eryri.llyw.cymru lle gallwch gyflwyno cais ar-lein os dymunwch.

Dyddiad cau: Dydd Mawrth, 5 Chwefror 2019 am 10.00 y.b.

Dyddiad Cyfweld: Dydd Iau, 14 Chwefror 2019

(This is an advertisement for the post of Systems Support Officer for which the ability to communicate in Welsh and English is essential.)