Casework Officer/Swyddog Gwaith Achos

7 days left

Recruiter
Ombudsman Wales
Location
Pencoed, Bridgend
Salary
£22,401 - £24,657
Posted
04 Jan 2019
Closes
28 Jan 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

We are seeking to appoint a Casework Officer, based in the Ombudsman’s front line complaint handling team.

The successful candidate will be responsible for considering and responding to complaints on behalf of the Ombudsman. Casework Officers carry their own caseloads and the ability to manage casework is essential. Excellent oral communication skills are also essential, as the role involves direct telephone and personal contact with complainants and with representatives of bodies within the Ombudsman’s jurisdiction.

The ability to absorb and retain a wide range of knowledge of the Ombudsman’s jurisdiction is essential, as is the ability to signpost members of the public to other appropriate services.

This is a permanent position. The Ombudsman offers a bilingual service and applications are particularly welcomed from those who can communicate in the Welsh language.

Starting pay on appointment will depend upon relevant skills and experience.

For an application pack, please visit our website https://www.ombudsman.wales/careers

Completed application forms must be received by 23:59 Monday 28 January 2019.

Applications received after this date will not be considered.

The Ombudsman is committed to equal opportunities.

_________________________________________________________________________________

Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Gwaith Achos, a fydd yn gweithio yn nhîm delio â chwynion rheng flaen yr Ombwdsmon.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am ystyried ac ymateb i gwynion ar ran yr Ombwdsmon.  Bydd Swyddogion Gwaith Achos yn gyfrifol am eu baich achosion eu hunain ac mae gallu rheoli gwaith achos yn hanfodol.  Mae sgiliau cyfathrebu llafar ardderchog hefyd yn hanfodol, gan fod y rôl yn cynnwys cyswllt uniongyrchol dros y ffôn a phersonol ag achwynwyr a chynrychiolwyr cyrff o fewn awdurdodaeth yr Ombwdsmon.

Mae gallu amsugno a chofio ystod eang o wybodaeth am awdurdodaeth yr Ombwdsmon yn hanfodol, yn yr un modd â gallu cyfeirio aelodau'r cyhoedd at wasanaethau priodol eraill.

Mae’r swydd yn un barhaol.  Mae swyddfa’r Ombwdsmon yn cynnig gwasanaeth dwyieithog a chroesewir ceisiadau yn enwedig wrth y rhain a all gyfathrebu yn y Gymraeg.  Bydd y cyflog cychwynnol ar ôl penodi yn dibynnu ar sgiliau a phrofiad perthnasol.

Am becyn cais, ewch i'n gwefan https://www.ombwdsmon.cymru/careers

Rhaid cyflwyno ffurflenni cais erbyn 23:59 Dydd Llun 28 Ionawr 2019

Ni fydd ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hystyried.

Mae’r Ombwdsmon wedi ymrwymo i gyfle cyfartal.