SWYDDOG GWEINYDDOL / ADMINISTRATOR OFFICER

1 day left

Location
Caernarfon, Gwynedd
Salary
£20,120 pro-rata y flwyddyn
Posted
21 Dec 2018
Closes
18 Jan 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mae Antur Waunfawr yn cynnig cyfleoedd hamdden i hyrwyddo Iechyd a Lles yn ogystal â chyfleoedd gwaith i oedolion ag anableddau dysgu ac eraill dan anfantais yn y gymuned.  Er mwyn sicrhau gwasanaeth o’r ansawdd uchaf rydym yn chwilio am unigolion blaengar i ymuno â’r Cwmni.

 

 

SWYDDOG GWEINYDDOL TRI BUSNES GWYRDD

Swydd i weithio 37.5 awr yr wythnos (Dydd Llun – Dydd Sul)

Cyflog :  £20,120 pro-rata y flwyddyn

Cytundeb: Parhaol

Lleoliad:   Caernarfon a/neu Waunfawr

Dyma gyfle gwych i unigolyn ymroddedig a hyblyg i weithio o fewn y Tri Busnes Gwyrdd yn Antur Waunfawr – Warws Werdd, Caergylchu a Beics Antur.  Bydd deilydd y swydd yn darparu cefnogaeth weinyddol i’r Tri Busnes Gwyrdd, ac bydd yna gyfle yma i gael profiad ehangach o drefniadau y Cwmni. Disgwylir i ddeilydd y swydd fod a sgiliau gweinyddol a rhifyddol da, yn drefnus ei natur ac yn medru cyfathrebu yn dda yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Huw Davies drwy ffonio 01286 674155

neu drwy e-bost huw.davies@anturwaunfawr.cymru

www.anturwaunfawr.org

Apply for SWYDDOG GWEINYDDOL / ADMINISTRATOR OFFICER

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your Supporting Document or cover letter must be a .doc, .pdf, .docx, .txt, .rtf, and no bigger than 8MB


4000 characters left

When you apply for a job we will send your application to the named recruiter, who may contact you. By applying for a job listed on Fish4.co.uk you agree to our terms and conditions and privacy notice. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.