Administrative Assistant

Location
St Asaph, Denbighshire (Sir Ddinbych)
Salary
£16,500 pa
Posted
20 Dec 2018
Closes
17 Jan 2019
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

Administrative Assistant

(temporary position – maternity leave cover)

The Diocese of St Asaph wishes to appoint an experienced Administrative Assistant with excellent IT skills and a warm and welcoming manner to work with us with us at our busy office in St Asaph.

  • Temporary post to cover maternity leave
  • Commencing February 2019 for minimum of 6 months, possibly longer
  • Full time, 35 hours per week
  • £16,500 pa + 9% employer pension contribution

For full details, visit our website by clicking apply.

Closing date 12 noon on Thursday 17 January 2019

 

Cynorthwyydd Gweinyddol

(swydd dros dro – absenoldeb mamolaeth)

Mae Esgobaeth Llanelwy yn dymuno penodi Cynorthwyydd Gweinyddol profiadol sydd â sgiliau TG rhagorol ac ymagwedd gynnes a chroesawgar i weithio gyda ni yn ein swyddfa brysur yn Llanelwy.

  • Swydd dros dro i gyflenwi absenoldeb mamolaeth
  • Yn dechrau ym mis Chwefror 2019 am o leiaf 6 mis, neu’n hwy o bosibl
  • Llawn amser, 35 awr yr wythnos
  • £16,500 y flwyddyn a 9% o gyfraniad pensiwn cyflogwr

Am fanylion llawn, ewch i https://dioceseofstasaph.org.uk

Y dyddiad cau yw hanner dydd, ddydd Iau 17 Ionawr 2019