Administrative Support Officer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£18,133.37 - £22,326.58
Posted
06 Dec 2018
Closes
24 Dec 2018
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Administrative Support Officer

National Waterfront Museum Swansea

35 hours per week

Fixed term contract – Up to 12 months

Grade C £18,133.37 - £22,326.58 per annum.

(Based on a full time equivalent salary of £19,169.56 -£23,602.38 per annum.)

Appointment will normally be to the minimum of the salary scale for this grade.

The ability to speak Welsh or a willingness to learn is desirable for this post.

Closing date: 24 December 2018

Interview date: 04 January 2018

 

Swyddog Cefnogi Gweinyddol 

Amgueddfa Genedlaethol Y Glannau

35 awr yr wythnos

Contract tymor penodol – Hyd at 12 mis

Gradd C £18,133.37 - £22,326.58 y flwyddyn.

(Wedi’i seilio ar cyflog llawn amser o £19,169.56 -£23,602.38 y flwyddyn.

(Penodir yr ymgeisydd i’r lefel isaf ar y raddfa hon fel arfer.)

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg neu barodrwydd i ddysgu yn dymunol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau: 24 Rhagfyr 2018

Dyddiad y cyfweliadau: 04 Ionawr 2018

More searches like this