VOLUNTEERING OFFICER OPPORTUNITIES

Recruiter
GAVO
Location
Caerphilly & Newport
Salary
Salary Scp 27 to 30 £24,175 – £26,822 pa pro rata
Posted
06 Dec 2018
Closes
19 Dec 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Striving to improve the lives and opportunities of our communities through partnership and collaboration

VOLUNTEERING OFFICER OPPORTUNITIES

 Salary Scp 27 to 30 £24,175 – £26,822 pa pro rata

Third Sector Support Wales (TSSW) is the partnership between Wales Council for Voluntary Action (WCVA) and the 19 County Voluntary Councils (CVC’s) working across Wales to support a thriving Third Sector. TSSW deliver 4 core pillars of activity one of which is Volunteering.

GAVO has the following opportunities for enthusiastic and flexible team players to join them at their Newport based team:

VOLUNTEERING OFFICER – 22½ hours per week (Tuesday/Wednesday/Thursday)  supporting people aged 25+ in the Caerphilly area. Actual starting salary Scp 27 £14,701 pa.

YOUTH VOLUNTEERING OFFICER – 15 hours per week (2 days to be agreed)  supporting 14 – 25 year olds in the Newport area. Actual starting salary Scp 27 £9,800.67 pa.

The roles require excellent communication skills and the ability to build relationships and support both the volunteers and the Volunteer Involving Organisations, to experience a positive and meaningful placement.

Experience of recruiting and working with volunteers and an understanding of the Third Sector are essential, along with an awareness of safeguarding procedures.

For an application pack visit the website by clicking apply and click on vacancies. 

No CVs accepted.

This post requires an Enhanced DBS check. Only shortlisted candidates will be contacted.

Closing Date: Wednesday 19th December 2018 at 10am

Interview Date: Week Commencing 7th January 2019

Yn ymdrechu i wella bywydau a chyfleoedd ein cymunedau drwy bartneriaeth a chydweithio

 

 

CYFLEOEDD AR GYFER SWYDDOG GWIRFODDOLI

 Cyflog Scp 27 i 30 £24,175 – £26,822 y flwyddyn pro rata

Cefnogi Trydydd Sector Cymru (TSSW) yw’r bartneriaeth rhwng Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a’r 19 Cyngor Gwirfoddol Sirol (CVC) sy’n gweithio ledled Cymru i gefnogi Trydydd Sector ffyniannus. Mae TSSW yn darparu 4 elfen graidd o weithgarwch, ac mae Gwirfoddoli yn un ohonynt.

Mae gan GAVO y cyfleoedd canlynol ar gyfer pobl frwdfrydig a hyblyg sy’n gweithio’n dda mewn tîm i ymuno â nhw yn eu tîm yng Nghasnewydd:

SWYDDOG GWIRFODDOLI – 22½ awr yr wythnos (Mawrth/Mercher/Iau) yn cefnogi pobl 25+ oed yn ardal Caerffili. Cyflog cychwynnol gwirioneddol Scp 27 £14,701 y flwyddyn.

SWYDDOG GWIRFODDOLI IEUENCTID – 15 awr yr wythnos (y 2 ddiwrnod i’w pennu) yn cefnogi pobl ifanc 14 – 25 oed yn ardal Casnewydd. Cyflog cychwynnol gwirioneddol Scp 27 £9,800.67 y flwyddyn.

Mae’r swyddi’n gofyn i chi gael sgiliau cyfathrebu rhagorol a’r gallu i feithrin perthnasoedd a chefnogi’r gwirfoddolwyr a’r Mudiadau sy’n Cynnwys Gwirfoddolwyr, i brofi lleoliad cadarnhaol ac ystyrlon.

Mae profiad o recriwtio gwirfoddolwyr a gweithio gyda nhw a dealltwriaeth o’r Trydydd Sector yn hanfodol, ynghyd ag ymwybyddiaeth o weithdrefnau diogelu.

I gael sgwrs anffurfiol am y swyddi, ffoniwch Clare Watkins, Rheolwr y Tîm Gwirfoddoli ar 07483128050 neu e-bostiwch clare.watkins@gavowales.org.uk.

I gael pecyn ymgeisio ewch i www.gavowales.org.uk a chlicio ar ‘Vacancies’. Ni dderbynnir CVs. Bydd gofyn cael archwiliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy’n llwyddo i gael cyfweliad y byddwn yn cysylltu â nhw.

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 19 Rhagfyr 2018 am 10am

Dyddiad y Cyfweliad: Wythnos yn Dechrau 7 Ionawr 2019