RECRUITMENT OF BOARD MEMBER

3 days left

Location
Cardiff, (Caerdydd)
Salary
post is remunerated at £92 per day and the remuneration will be paid per meeting
Posted
04 Dec 2018
Closes
14 Dec 2018
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

GRWP FFRAMWAITH IECHYD A LLES

ANIFEILIAID CYMRU

RECRIWTIO AELOD BWRDD

Rhoddir tâl cydnabyddiaeth o £92 y dydd am wneud y swydd a chaiff y tâl cydnabyddiaeth ei dalu fesul cyfarfod.

Mae Grwˆ p Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu a gweithredu Cyrraedd Safonau Uchel gyda’n Gilydd – Fframwaith ar gyfer Iechyd a Lles Anifeiliaid yng Nghymru. Fel rhan o’r swydd bwysig hon, byddwch yn sicrhau bod cysylltiad cydnabyddedig rhwng Llywodraeth Cymru, pobl sy’n cadw da byw, perchenogion anifeiliaid eraill, a chynrychiolwyr y diwydiant, a bydd yn trafod yr holl ystod o faterion sy’n gysylltiedig â iechyd a lles anifeiliaid.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus neu os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â’r Ddesg Gymorth Cydwasanaethau ar 03000 255454, neu e-bostiwch publicappointments@llyw.cymru

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 14 Rhagfyr 2018

 

WALES ANIMAL HEALTH & WELFARE FRAMEWORK GROUP

RECRUITMENT OF BOARD MEMBER

The post is remunerated at £92 per day and the remuneration will be paid per meeting.

The Wales Animal Health and Welfare Framework Group supports the development and implementation of the Achieving High Standards Together – A Framework for Animal Health and Welfare in Wales. As part of this pivotal role, you will ensure that there is a recognised link between the Welsh Government, livestock keepers, other animal owners and industry representatives, covering the whole spectrum of animal health & welfare issues.

For further details and to apply go to www.gov.wales/publicappointments or for queries contact the Shared Service Helpdesk on 03000 255454, or email publicappointments@gov.wales

The closing date for applications 14 December 2018

 

More searches like this