Temporary Senior Engineer (Flood Risk)

Location
Caernarfon / Pwllheli
Salary
34,106 - £37,107
Posted
05 Dec 2018
Closes
13 Dec 2018
Sectors
Engineering
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

CYNGOR GWYNEDD 
SVVYDDI 

Gwahoddir ceisiadau am y swydd ganlynol yr wythnos hon:

Uwch Beiriannydd (Llifogydd) dros dro gyda'r

bwriad i'w wneud yn barhaol

Cyflog: 34,106 - £37,107

Lleoliad: Caernarfon / Pwllheli

Rydym yn edrych am beiriannydd profiadol yn y macs draenio, er mwyn rheoli a chymeradwyo ceisiadau i'r Corff Cymeradwyo SDCau (System Draenio Gynaliadwy)

I drafod y swydd uchod cysylltwch ag Owain Elis Griffith 01758 704113

Dyddiad Cau - I0 o'r gloch, 13 Rhagfyr 2018

Manylion pellach a ffurflenni cais am y swydd yma ar gael ar: www.gwynedd.gov.uk/swyddi

www.twitter.com/CyngorGwynedd

01286 679076

(This is an advertisement for a Temporary Senior Engineer (Flood Risk) for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential). We are looking for an experienced drainage engineer, to manage and approve applications to the SAB (Suds Approval Body). 

www.gwynedd.11yw.cymru 

CYNGOR GWYNEDD COUNCIL 

More searches like this