Administrative Officer

Location
Llanfaethlu, Holyhead
Salary
£18K and £22K
Posted
22 Nov 2018
Closes
19 Dec 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

TEITHIAU ELFYN THOMAS

Administrative Officer

Teithiau Elfyn Thomas is seeking a full time Administrative Officer. The successful candidate will be enthusiastic, dependable and have good knowledge and experience of office practices. You will be flexible and adaptable in approach to the varying day to day demands of the role, able to work on his/her own initiative, and have an ability to prioritise workload and work to deadlines with attention to detail and accuracy.

The post holder will be responsible for providing a full range of office administrative services that includes taking incoming calls, holiday and tour bookings, sales, advertising and use of IT Systems. The successful candidate will interface with customers and other companies
within the industry therefore must possess excellent customer service and communication skills.

The successful candidate must also possess a proven and proficient working knowledge of Microsoft Office Applications. Passenger Booking System training will be provided.

Salary: Salary is between £18K and £22K depending on experience.

Language: Ability to communicate in English and Welsh essential.

Education: GCSE Level or NVQ Level 3 Administration.

Knowledge: Good knowledge of Travel Industry an advantage.

Please send C.V to the above address by 19 December 2018

 

TEITHIAU ELFYN THOMAS

Swyddog Gweinyddol

Mae Teithiau Elfyn Thomas yn chwilio am Swyddog Gweinyddol llawn amser. yn ein swyddfa. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn frwdfrydig, yn ddibynadwy a bydd gennych wybodaeth a phrofi ad da o arferion swyddfa. Bydd ef/hi yn hyblyg ac yn gallu addasu i’w hanghenion o ddydd i ddydd, gan allu gweithio ar ei liwt ei hun, a bod â’r gallu i fl aenoriaethu baich gwaith a gweithio i derfynau amser gan roi sylw i fanylion a chywirdeb.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddarparu ystod lawn o wasanaethau gweinyddol y Swyddfa sy’n cynnwys cymryd galwadau i mewn, cymryd archebion gwyliau a teithiau, gwerthu, hysbysebu a defnyddio systemau TG. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu â sgiliau cyfathrebu a gwasanaeth ardderchog ar gyfer cysylltu gyda chwsmeriaid a chwmniau o fewn y diwydiant.

Rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus hefyd feddu ar wybodaeth ymarferol a hyfedr am raglenni Microsoft Office. Bydd hyfforddiant ar y system archebu i deithwyr yn cael ei ddarparu.

Cyfl og: Cyfl og rhwng £18K a £22K, yn dibynnu ar brofi ad.

Iaith: Gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol.

Addysg: Lefel TGAU neu NVQ lefel 3 mewn Gweinyddu.

Gwybodaeth: Mae gwybodaeth dda am y diwydiant teithio yn fantais.

Anfonwch eich C.V I’r cyferiad uchod erbyn 19 Rhagfyr 2018