RHEOLYDD GOFAL

Location
Blaenau Ffestiniog, Gwynedd
Salary
£30,000
Posted
07 Nov 2018
Closes
30 Nov 2018
Ref
225595610
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

RHEOLYDD GOFAL

Mae Seren am apwyntio Rheolydd Gofal i fod yn rhan anatod o Dim Rheoli’r Cwmni mewn cyfnod cyffrous yn ei ddatblygiad.

Sefydlwyd y cwmni, sydd yn elusen gofrestredig, yn 1995 ar gyfer cynnig cefnogaeth proffesiynol i bobol ag anableddau dysgu yn Ne Gwynedd ac mae bellach yn un o’r prif ddarparwyr yn y sir. Fel Rheolydd byddech yn gyfrifol am arwain tim o ofalwyr profiadol, cymwys a phroffesiynol er mwyn sicrhau y cynhelir a datblygir y gwasanaeth ar y lefel, safon ac ansawdd sydd eisoes yn bodoli.

Lleolir y swydd ym mhencadlys y cwmni yn Blaenau Ffestiniog. ‘Rydym yn chwilio am berson sydd a chefndir a phrofiad ym maes gofal a rheoli ac yn meddu cymwyster NVQ Lefel 4 mewn Gofal a Iechyd Cyhoeddus. Cyflog cychwynnol yn £30,000 y flwyddyn. Wythnos waith 40 awr.

Dyddiad Cau 30ain o Dachwedd 2018 5yp.

Am swydd ddisgrifiad llawn cysylltwch a awen@serencyf.org neu os am drafod  ymhellach am fwy o wybodaeth ffoniwch Adelyn Ellis ar 01766 832378.

THIS IS AN ADVERTISEMENT FOR A CARE MANAGER AT SEREN FFESTINIOG CYF WHERE THE ABILITY TO WORK EXTENSIVELY THROUGH BOTH THE WELSH AND ENGLISH LANGUAGES IS ESSENTIAL

No Agencies