Communications Officer

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£25,096 - £30,221 Salary on appointment is at the minimum of the range
Posted
02 Nov 2018
Closes
20 Nov 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Swyddog Cyfathrebu

Rydym am benodi Swyddog Cyfathrebu hynod greadigol i ymuno â'n tîm arobryn.

Mae angen rhywun arnom sy'n ysgrifennu'n wych, y mae ganddo ymdeimlad am stori, ac sy'n gwybod pa gynnwys a sianeli sy'n atyniadol i'n cynulleidfaoedd gwahanol.

A yw hyn yn canu cloch?

A ydych yn frwdfrydig ac yn drefnus ac a oes sgiliau digidol a fideo gennych? Oes gennych brofiad o gydlynu digwyddiadau a/neu weithio yn y cyfryngau?

Oes gennych ddawn ar gyfer ysgrifennu pyst blog, datganiadau i'r wasg a chynnwys gwe?

Os felly, hoffem glywed gennych.

Rydym am benodi unigolyn sy'n dalentog yn gyffredinol ac sydd â diddordeb mewn gweithio mewn amgylchedd prysur a gwobrwyol.

Mae rhagor o wybodaeth am y rôl ac am sut i gyflwyno cais ar gael ar https://walaoli.webitrent.com/walaoli_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID=78985727yu&WVID=42311302OJ&LANG=CYM

Cyflog:£25,096 – £30,221 Wrth benodi, bydd y cyflog ar waelod y raddfa.

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd, cysylltwch â'r Pennaeth Cyfathrebu, Rachel Moss, drwy ffonio 029 20320521 neu 07813 821530.

Dyddiad cau: 20/11/2018.

 

Communications Officer

We're looking for a highly creative Communications Officer to join our award winning team.

We need someone who’s an excellent writer; has an eye for a story and knows what content and channels engage our different audiences.

Does this sound like you?

Are you passionate, organised and skilled in digital and video? Do you have experience co-ordinating events and/or working in the media?

Do you have a flair for writing blog posts, press releases and web copy?

If so, we’d love to hear from you.

We want a talented all-rounder, with an interest in working in a busy and rewarding environment.

Further information on the role and on how to apply is available on our website https://walaoli.webitrent.com/walaoli_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID=78985727yu&WVID=42311302OJ&LANG=USA

Salary: £25,096 - £30,221 Salary on appointment is at the minimum of the range.

Closing date: 20/11/2108.