Natural Resources Wales*

Pennaeth Masnachol

Location
Gellir lleoli'r rôl yn hyblyg, gyda theithio rheolaidd ledled Cymru yn hanfodol
Salary
Bydd cyflog yn destun trafodaethau
Posted
01 Nov 2018
Closes
26 Nov 2018
Sectors
Management
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Cyfoeth Naturiol Cymru

Pennaeth Masnachol

Bydd cyflog yn destun trafodaethau

Gellir lleoli'r rôl yn hyblyg, gyda theithio rheolaidd ledled Cymru yn hanfodol

Mae amgylchedd naturiol Cymru yn rhagorol ac yn ysbrydoledig. Mae'n sylfaen i'n hiechyd, ein llesiant a'n ffyniant. Mae'n darparu'r aer rydym yn ei anadlu, y dŵr rydym yn ei yfed, a'r bwyd rydym yn ei fwyta. Mae'n rhoi egni a deunyddiau craidd. Mae'n hanfodol i'n ffordd o fyw – yn cynnig swyddi, cyfleoedd hamdden ac ymlacio, a lleoliadau deniadol i fyw, gweithio a'u mwynhau. Mae'n rhan o'n diwylliant, ein hanes a'n dyfodol. Mae cyfleoedd anferthol i wella bywydau pawb – ond mae hyn ond yn bosibl os yw'r amgylchedd naturiol yn cael ei reoli'n gynaliadwy a'i gydnabod am y buddion y mae'n eu darparu.

Ni yw'r Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru mwyaf, gyda 1,900 o aelodau staff dawnus ac ymroddedig yn gweithio ledled Cymru. Rydym yn cynghori Llywodraeth Cymru, diwydiant, y cyhoedd ehangach a sectorau gwirfoddol ar faterion sy'n ymwneud â'r amgylchedd a'i adnoddau naturiol. Mae ein gwaith yn amrywiol ac mae'n bwysig – rydym yn ymateb i 9,000 o ddigwyddiadau amgylcheddol bob blwyddyn, yn rheoli 7 y cant o arwynebedd tir Cymru, ac yn diogelu pobl a'r amgylchedd drwy ein gwaith rheoleiddiol sy'n cwmpasu'r diwydiannau morol, coedwigaeth a gwastraff.

Rydym yn chwilio am arweinydd sy'n canolbwyntio ar atebion, gyda hanes o weithio ar draws amrywiaeth eang o fodelau masnachol.  Byddwch yn feddyliwr creadigol gyda hanes o ddarparu arloesedd o fewn y ddisgyblaeth fasnachol.  Bydd cael cydsyniad pobl i’r daith hon yn hanfodol a byddwch yn amlygu'ch hun drwy eich sgiliau arwain.  Rydym yn awyddus i symud ymlaen yn y ddisgyblaeth fasnachol, ond mae'n hanfodol ein bod yn gwneud hyn gyda chymorth ein partneriaid a'n rhanddeiliaid, felly bydd gwerthfawrogiad o'r amgylchedd yr ydym yn gweithredu ynddo yn hanfodol er mwyn sicrhau llwyddiant.

Mae'r rôl hon yn cynnig cyfle i ni edrych ar bethau'n wahanol, i nodi ffyrdd newydd o weithio a modelau darparu, ac i ymchwilio i ffyrdd creadigol i ddatblygu ac ehangu fel gweithrediad masnachol. Bydd deiliad y swydd uwch-arweinyddol hon yn cymryd yr awenau wrth nodi cyfleoedd masnachol i dyfu, wrth gydnabod ar yr un pryd yr amgylchedd yr ydym yn gweithredu ynddo a'r agweddau sensitif a chymhleth sydd ynghlwm.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.gatenbysanderson.com/job/GSe45116, neu os hoffech gael sgwrs gyfrinachol ynglŷn â'r rôl, cysylltwch â Michael Dobson ar 020 7426 3968, neu Jemima Dalgliesh ar 07393 013 066.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 26 Tachwedd 2018 am 5pm.

More searches like this