External Quality Assurers

Location
Wales
Salary
Daily contracted rates (Competitive)
Posted
08 Oct 2018
Closes
03 Nov 2018
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

­ City & Guilds Health & Social Care and Childcare (Wales) Qualifications - EQA vacancies

City & Guilds has joined with WJEC, to become the sole provider of funded qualifications in Health, Social Care and Childcare in Wales.

Health & Social Care and Childcare – New qualifications from September 2019

City & Guilds and WJEC are now recruiting External Quality Assurers (EQAs) to support and monitor the high quality delivery of these new qualifications. Our EQAs provide centres with guidance, support and current industry expertise. You will maintain effective working relationships with centres and City & Guilds, planning and monitoring quality assurance in line with our qualification requirements and policies.

EQAs are contracted on an annual basis and are not directly employed by the City & Guilds Group, making it an ideal opportunity to become an EQA in addition to your current role.

The role is both a challenging and rewarding experience and a great opportunity to use your expertise for the area you will be quality assuring. If you would like to be considered for the EQA role please complete the online application form available on the City & Guilds website.

Essential: Fluency in the Welsh language is essential to be able to carry out this role.

Location: Wales

Contract Type: Annual Contract role (number of days will vary)

Salary: Daily contracted rates (Competitive)

 

City & Guilds - Iechyd & Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant (Cymru) cymwysterau – Swyddi Gwag SAA

Mae City & Guilds wedi ymuno â CBAC i fod yr unig ddarparwr cymwysterau a ariennir ym maes iechyd, gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru.

Iechyd & Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant- cymwysterau newydd o fis Medi 2019

Mae City & Guilds a CBAC bellach yn recriwtio Sicrhawyr Ansawdd Allanol i gefnogi a monitro'r safon y darperir y cymwysterau newydd hyn. Mae ein SAA yn darparu canllawiau, cefnogaeth ac arbenigedd cyfredol y diwydiant i’r canolfannau.  Byddwch yn cynnal perthnasau gwaith effeithiol gyda chanolfannau City & Guilds, gan gynllunio a monitro sicrwydd ansawdd yn unol â'n gofynion a'n polisïau cymwysterau.

Mae'r SAA yn cael eu cytundebu’n flynyddol ac nid ydynt yn cael eu cyflogi'n uniongyrchol gan grŵp y City & Guilds, sy'n golygu fod hyn yn gyfle delfrydol i ddod yn SAA yn ychwanegol i’ch rôl/swydd bresennol.

Mae'r rôl hon yn brofiad heriol a buddiol ac yn gyfle gwych i ddefnyddio eich arbenigedd ar gyfer yr ardal y byddwch yn sicrhau ansawdd iddi. Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y rôl SAA, cwblhewch y ffurflen gais ar-lein sydd ar gael ar wefan City & Guilds. 

Hanfodol: Mae rhuglder yn yr iaith Gymraeg yn allweddol i’r swydd hon.

Lleoliad: Cymru

Cytundeb: Swydd Flynyddol  (bydd nifer y diwrnodau yn amrywio)

Cyflog: Dyddiol (Cystadleuol)