Data Collection and Reporting Officer (2 posts) / Swyddog Casglu ac Adrodd Data (2 swydd)

Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
£23,625 per annum (starting salary) / £23,625 y flwyddyn (cyflog cychwynnol)
Posted
04 Oct 2018
Closes
29 Oct 2018
Ref
EWC 38 / CGA 38
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The Education Workforce Council (EWC) is the statutory, self-regulating professional body for members of the education workforce in Wales. 

Working within the newly created Data team, the Data Collection and Reporting Officers will be responsible for gathering and maintaining data held on the Register of Education Practitioners for the production of analytical reports.

The successful candidate will be highly numerate with experience of analysis and the interpretation of data. In addition, in this busy and varied role, the successful candidates will be highly skilled in the use of Microsoft Office applications, databases and reporting tools and will have the ability to work accurately and have a highly methodical and structured approach to work.  Welsh language skills are desirable but not essential to the post.

Employee benefits include access to the Civil Service Pension Scheme, flexi-time and 31 days annual leave (excluding 10 bank holidays and privilege days).

The closing date for applications is 29 October 2018. Interviews will be held on 13 November 2018.

For further information contact jobs@ewc.wales, or to download an application pack visit: https://www.ewc.wales/site/index.php/en/about/working-for-the-council

 

Cyngor y Gweithlu Addysg yw’r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau’r gweithlu addysg yng Nghymru.

Gan weithio o fewn y tîm Data sydd newydd ei greu, bydd y Swyddogion Casglu a Adrodd Data yn gyfrifol am gasglu a chynnal data a gedwir ar y Gofrestr Ymarferwyr Addysg ar gyfer cynhyrchu adroddiadau dadansoddol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rhifog iawn gyda phrofiad o ddadansoddi a dehongli data. Yn ogystal, yn y rôl brysur ac amrywiol hon, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn fedrus iawn wrth ddefnyddio cymwysiadau Microsoft Office, cronfeydd data ac offer adrodd a bydd ganddynt y gallu i weithio'n gywir gyda dull gweithredu trefnus a strwythuredig iawn. Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol i'r swydd.

Mae buddion cyflogwyr yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (sydd ddim yn cynnwys 10 gŵyl banc a diwrnodau braint).

Y dyddiad cau ar gyfer ffurflenni cais yw 29 Hydref 2018.  Cynhelir cyfweliadau ar 13 Tachwedd 2018. 

E-bostiwch swyddi@cga.cymru i gael rhagor o wybodaeth, neu i gael pecyn cais, ewch https://www.ewc.wales/site/index.php/cy/amdanom-ni/gweithio-i-r-cyngor