Training Officers x 2

Recruiter
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
Location
Cardiff (with regular travel across South East Wales)
Salary
£24,892 pro rata (£26,470 pro rata upon successful confirmation in post)
Posted
27 Sep 2018
Closes
17 Oct 2018
Ref
SEW/TO/09/18
Contract Type
Permanent

Due to the need to expand our Training Department, Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs would like to recruit 2 x Training Officers. 

Full and part-time • 37 hours per week/18.5 hours per week

Office based in Cardiff, but required to deliver training and professional qualifications across South East Wales. Applicants need to have a strong background in Playwork. A relevant Assessor qualification would be advantageous, and proof of membership of the Education & Workforce Council will be required from the successful candidate prior to employment.

For a job description and application form, please visit our website via the apply button.

Closing date: 1.00pm on Wednesday, 17th October 2018.

Interviews will be held on Monday 29th October 2018.

 

2 x Swyddog Hyfforddi, De-ddwyrain Cymru (Cyf: SEW/TO/09/18)

£24,892 yn ôl y gyfradd  £26,470 yn ôl y gyfradd ar dderbyn cadarnhad mewn swydd)

37 awr yr wythnos / 18.5 yr wythnos

Mae’r swydd wedi ei lleoli yn swyddfa Caerdydd, ond bydd yn ofynnol i gyflenwi cymwysterau  hyfforddiant a ph roffesiynol ar draws De-ddwyrain Cymru.  Bydd angen i ymgeiswyr fod â chefndir cryf mewn Gwaith Chwarae. Byddai cymhwyster perthnasol fel Asesydd yn fanteisiol a bydd angen prawf o aelodaeth o Gyngor y Gweithlu Addysg gan yr ymgeisydd llwyddiannus cyn cyflogi.

Llinell derfyn i geisiadau cyflawn: 1yp ar 17/10/2018. 

Cynhelir y cyfweliadau ar 29/10/2018.