Appointment of Non-Executive Chair

Location
Wales
Salary
£425.00 per day
Posted
21 Sep 2018
Closes
05 Oct 2018
Ref
225550421
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Transport for wales

Appointment of Non-Executive Chair

Remuneration: £425.00 per day

Time commitment: 5 days per month, decreasing after 6 months to 3 days per month (48 days for year 1, decreasing to 36 days per year hereafter)

Closing date : 5 October 2018.

Interviews are expected to be held during the week of 26 November 2018.

 

Trafnidiaeth cymru

Penodi Cadeirydd Anweithredol

Cydnabyddiaeth ariannol: £425.00 y dydd

Ymrwymiad Amser: 5 niwrnod y mis, yn lleihau ar ôl chwe mis i 3 diwrnod y mis (48 o ddiwrnodau ar gyfer blwyddyn 1, yn lleihau i 36 o ddiwrnodau’r flwyddyn wedi hynny)

Dyddiad cau: 5 Hydref 2018.

Disgwylir i gyfweliadau gael eu cynnal yn ystod yr wythnos 26 Tachwedd 2018.

More searches like this