Knowledge Exchange Support Officer

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
Grade 6: £25,728 - £27,285 p.a. pro rata 
Posted
20 Sep 2018
Closes
08 Oct 2018
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

BANGOR UNIVERSITY

Knowledge Exchange Support Officer (Fixed term – P/T 21.75hrs p.w.)
(Ref: BU01713)

Grade 6: £25,728 - £27,285 p.a. pro rata 

This part time post is a fixed-term maternity cover (to July ‘19) supporting the University's Working with Business mission - ranging from partnerships with business through to major initiatives such as the North Wales Growth Deal.

We are looking for an effective, efficient and committed senior administrator with an excellent range of organisational skills and the ability to work well within a team. 

Candidates should be educated to A level / NVQ level IV (or equivalent) in an appropriate subject or possess equivalent experience. The ability to communicate in Welsh is desirable for this post. 

Informal enquiries can be made by contacting Bryn Jones, tel: (01248) 383987 or e-mail: bryn.jones@bangor.ac.uk  

Applications will only be accepted via our on-line recruitment website, jobs.bangor.ac.uk. However, in cases of access issues due to disability, paper application forms are available by telephoning 01248 383865. 

Closing date for applications: 8 October, 2018. 

Committed To Equal Opportunities

 

PRIFYSGOL BANGOR

3 SWYDD YN Y GWASANAETHAU CYLLID AC YMCHWIL

Disgwylir i’r ymgeiswyr llwyddiannus am bob un o'r 3 swydd dechrau mor fuan â phosib. Am fwy o wybodaeth am yr holl swyddi ewch i https://jobs.bangor.ac.uk/.

Swyddog Cefnogi Cyfnewid Gwybodaeth (Cyfnod penodol - rhan-amser 21.75 awr yr wythnos) 
(Cyf: BU01713)
Gradd 6: £25,728 - £27,285 p.a. pro rata 

Swydd ran-amser am gyfnod penodol dros gyfnod mamolaeth yw hon (tan fis Gorffennaf 2019). Bydd y sawl a benodir yn rhoi cymorth i genhadaeth Gweithio gyda Busnes y Brifysgol - yn amrywio o bartneriaethau â busnesau i gynlluniau mawr fel Bargen Dwf Gogledd Cymru. 
Rydym yn chwilio am uwch weinyddwr effeithiol, effeithlon ac ymroddedig gydag ystod ragorol o sgiliau trefnu a'r gallu i weithio'n dda o fewn tîm.  
Dylai ymgeiswyr fod wedi cael addysg i safon Lefel A, NVQ Lefel IV (neu gyfwerth) mewn pwnc priodol, neu brofiad sy’n cyfateb i hynny. Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol i'r swydd hon.
Gellwch wneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu â Bryn Jones, ffôn:  (01248) 383987 neu e-bost: bryn.jones@bangor.ac.uk  

Derbynnir ceisiadau ar-lein yn unig, trwy ein gwefan recriwtio, jobs.bangor.ac.uk. Fodd bynnag, os bydd rhywun yn cael trafferth defnyddio'r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais papur ar gael trwy ffonio 01248 383865. 

Dyddiad cau derbyn ceisiadau: 8 Hydref 2018.  

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

More searches like this