Community Involvement Officer

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£21,559 - £23,645
Posted
14 Sep 2018
Closes
04 Oct 2018
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

6 mis dros gyfnod mamolaeth

Fel y gymdeithas dai fwyaf yng Ngogledd Cymru, mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn darparu tai a gwasanaethau fforddiadwy ac o safon i’n tenantiaid. Rydym yn ceisio gwneud hynny mewn ffordd sy’n amddiffyn ac yn datblygu diwylliant a threftadaeth ein cymunedau.

Fel landlord cymdeithasol cofrestredig prif bwrpas CCG yw darparu tai rhent fforddiadwy i bobl sydd eu hangen. Rydym yn gorff annibynnol di-elw wedi ein cofrestru a’n reoleiddio gan Lywodraeth Cymru.

Mae gennym dros 6,300 o gartrefi ac rydym yn gyfrifol am reoli a chynnal y cartrefi rheini.

Fel Swyddog Cyswllt Cymunedol fe fydd disgwyl i chi gefnogi’r Rheolwr Cyswllt Cymunedol i ddarparu gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar ein cwsmeriaid a chymunedau ac i gyfrannu tuag at weithredu a darparu fframwaith gyfranogiad CCG yn llwyddiannus.

Mae’n hanfodol i ddeilydd y swydd yma gael Safon addysg dda (cyfatebol i 5 TGAU gradd C neu uwch) ac hefo profiad o weithio mewn sefydliad sy’n gwasanaethu cwsmeriaid. Mae’r gallu i siarad cymraeg yn hanfodol yn y swydd hon.

6 months maternity cover

Bring your drive and experience as a Community Involvement Officer to deliver an excellent service to tenants at a dynamic and rapidly changing social housing organisation.

About us

As North Wales’ largest housing association, Cartrefi Cymunedol Gwynedd provides quality, affordable homes and services to our tenants. We strive to protect and develop the culture and heritage of the communities we serve as we do so.

As a registered social landlord our primary purpose is to provide affordable rented homes to those in housing need. We are an independent not-for-profit organisation registered and regulated by the Welsh Government.

With over 6,300 homes, we are responsible for the management and maintenance of these properties.

As a Community Involvement Officer you would be expected to:

 • Support the Community Involvement Manager in delivering a people-focused service
 • Develop and implement CCG’s participation framework and strategy
 • Arrange, deliver, and support community and tenant involvement events and activities
 • Ensure that targets, KPI’s, and allocated service standards are met  

Your skills & experience

 • Ability to write and  speak fluently in Welsh is essential
 • Experience of working within a customer facing organisation
 • Minimum education level of 5 GCSEs Grade C or equivalent
 • Knowledge of tenant participation/community involvement

Benefits

 • Flexi hours
 • Childcare vouchers
 • Bike to Work scheme
 • Relocation Assistance
 • Training and development
 • Free or discounted parking
 • Professional membership subscription
 • Increasing holiday with each year of service
 • Staff discounts including gym memberships
 • Free Healthshield health care membership