Community Development Officer

Location
Cwmffrwd, Carmarthen
Salary
£25,440 per annum – Pro Rata
Posted
14 Sep 2018
Closes
01 Oct 2018
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Community Development Officer

This is your chance to improving the lives of people in the Llanedi community.

An exciting opportunity has arisen within Llanedi Community Council for an experienced Community Development Officer.

The picturesque village in the Valleys is just under a half hour commutable from Swansea and Neath.

The role

Working within the village, you will strengthen the community by planning and implementing a range of sporting, recreational, cultural and environmental projects and events.

The Community Development Officer will also assist in the future sustainability of the Reading room library and Hendy Cricket Club/Community Centre.

As our community development officer you will be expected to work towards these aims:

  1. Improving health, well-being and road safety
  2. Maintaining and improve the quality of the local environment
  3. Providing and improve sports and recreation facilities
  4. Improving communication within the community
  5. Preserving the character and heritage of our community

What you need

  • Confidence to communicate with a wide variety of different people
  • Degree or HND in a related subject or experience in a similar role
  • Knowledge of  the Llanedi community and a passion for maintaining it

Work hours: 30 – flexible to include evenings and occasional weekends.

Swyddog Datblygu Cymunedol

Dyma'ch cyfle chi i wella bywydau pobl yn gymuned Llanedi.

Mae cyfle cyffrous wedi codi yng Nghyngor Cymuned Llanedi ar gyfer Swyddog Datblygu Cymunedol profiadol.

Mae'r pentref godidog yn y Cymoedd ychydig yn llai na hanner awr i'w gymharu o Abertawe a Chastell-nedd.

Y rôl

Gan weithio o fewn y pentref, byddwch yn cryfhau'r gymuned trwy gynllunio a gweithredu ystod o brosiectau a digwyddiadau chwaraeon, hamdden, diwylliannol ac amgylcheddol.

Bydd y Swyddog Datblygu Cymunedol hefyd yn cynorthwyo i gynaliadwyedd y llyfrgell ystafell ddarllen a Chlwb Criced yr Hendy / Canolfan Gymunedol yn y dyfodol.

Fel ein swyddog datblygu cymunedol, disgwylir i chi weithio tuag at yr amcanion hyn:

1. Gwella iechyd, lles a diogelwch ar y ffyrdd

2. Cynnal a gwella ansawdd yr amgylchedd lleol

3. Darparu a gwella cyfleusterau chwaraeon a hamdden

4. Gwella cyfathrebu yn y gymuned

5. Diogelu cymeriad a threftadaeth ein cymuned

Yr hyn sydd ei angen arnoch chi

• Hyder i gyfathrebu ag amrywiaeth eang o wahanol bobl

• Gradd neu HND mewn pwnc neu brofiad cysylltiedig mewn rôl debyg

• Gwybodaeth am gymuned Llanedi ac yn frwd dros ei gynnal

More searches like this