Lifelong Learning Coordinator

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Grade D £27,445 - £31,052
Posted
12 Sep 2018
Closes
28 Sep 2018
Ref
225546487
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Lifelong Learning Coordinator

St Padarn’s Institute, - Cardiff

Grade D £27,445 - £31,052

34.75 hours per week

St Padarn’s is part of the Church in Wales, supporting the Church in formation and training across the whole of Wales. The ongoing developments of St Padarn’s work has led to the creation of this exciting new role. The Lifelong Learning Coordinator will manage the day to day delivery across Wales of those St. Padarn’s activities which support the ongoing development of clergy and laity. It will be a varied and interesting role, with the opportunity to make a significant impact on training in the Church in Wales. The ideal person will be organised, have a training background and have the skills to ensure excellent QA.

Based in Llandaff, there will be some travel around the Province, and occasional weekend work.

An application form and further particulars can be found on the Church in Wales website.

Closing date for receipt of applications is noon on Friday 28th September 2018

Interviews will take place on Tuesday 9th October 2018

 

Cydlynydd Dysgu Gydol Oes

Athrofa Padarn Sant - Caerdydd

Gradd D £27,445 - £31,052

34.75 awr yr wythnos

Mae Athrofa Padarn Sant yn rhan o’r Eglwys yng Nghymru, ac yn cefnogi’r Eglwys â ffurfiant a hyfforddiant ledled Cymru. Mae’r datblygiadau sydd ar y gweill yng ngwaith yr Athrofa wedi arwain at greu’r swydd gyffrous newydd hon. Bydd y Cydlynydd Dysgu Gydol Oes yn rheoli’r gwaith dydd i ddydd o gynnal gweithgareddau Athrofa Padarn Sant ledled Cymru sy’n cynorthwyo clerigwyr a lleygwyr i ddatblygu’n barhaus. Bydd hon yn swydd amrywiol a diddorol, a cheir cyfle i wneud impact sylweddol ar hyfforddiant yn yr Eglwys yng Nghymru. Bydd y person delfrydol yn drefnus gyda chefndir mewn hyfforddi ac yn meddu ar sgiliau i  sicrhau ansawdd rhagorol. Lleolir y swydd yn Llandaf, ond bydd  rhywfaint o deithio o gwmpas y Dalaith, a gwaith ar y penwythnos yn achlysurol.

Mae ffurflen gais a rhagor o fanylion ar gael ar wefan yr Eglwys yng Nghymru:-

www.churchinwales.org.uk/work-with-us  

Ar ôl eu llenwi, anfonwch eich ceisiadau at hr@churchinwales.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol dydd, dydd Gwener 28 Medi 2018.

Cynhelir y cyfweliadau ddydd Mawrth 9 Hydref 2018.

More searches like this