Environmental Co-ordinator

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£36,153 - £39,002
Posted
11 Sep 2018
Closes
27 Sep 2018
Ref
225545734
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Cydlynydd Amgylcheddol

Environmental Co-ordinator

CYFLOG / SALARY: PS4 (40 - 43) £36,153 - £39,002

LLEOLIAD / LOCATION:

Parc Menai, Conwy, Halkyn, Dolgellau, Newtown, Llandrindod, Aberaeron

Bydd y Cydlynydd Amgylcheddol yn gyfrifol am ddatblygu a chynnal systemau rheoli amgylcheddol ar ran yr Asiant ac arwain ar gydlynu materion amgylcheddol ar gyfer yr Asiant yn rhanbarth Canolbarth Cymru.

The Environmental Co-ordinator will be responsible for developing and maintaining systems for environmental management on behalf of the Agency and lead on the coordination of environmental matters for the Agency in the Mid Wales region.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn ddymunol ar gyfer y swyddi hyn.

For these posts, the ability to communicate in both English and Welsh is desirable.

Dyddiad Cau / Closing Date: 10.00 AM, DYDD IAU/THUSDAY, 27 Medi / 27 September 2018.

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chwi drwy’r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd

If you are successful to be short listed for an interview you will be contacted by E-MAIL using the address provided on your application form. You need to ensure that you check your E-MAIL regularly.

More searches like this