Technology Asset Project and Programme Manager

Location
Halkyn, Bangor, Conwy, Llandrindod, Aberaeron
Salary
CYFLOG / SALARY: PS4 (40 - 43) £36,153 - £39,002
Posted
11 Sep 2018
Closes
27 Sep 2018
Ref
225545273
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Rheolwr Prosiect a Rhaglen Asedau Technoleg /

Technology Asset Project and Programme Manager

CYFLOG / SALARY: PS4 (40 - 43) £36,153 - £39,002

LLEOLIAD / LOCATION : Halkyn, Bangor, Conwy, Llandrindod, Aberaeron

Bydd y Rheolwr Prosiect a Rhaglen Asedau Technoleg yn gyfrifol am oruchwylio a chydlynu holl brosiectau Technoleg a phrosiectau Peirianneg Trdanol a Mecanyddol yr Asiant a sicrhau y cânt eu cyflawni yn unol â’r gofynion diogelwch, costau, amser ac ansawdd.

The Technology Asset Project and Programme Manager will be responsible for overseeing and co-ordinating all Agency Technology, Electrical and Mechanical engineering projects with regard to ensuring delivery to safety, cost, time and quality requirements

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y swydd uchod, cysylltwch â Geraint Jones ar 01492.564722.

If you have any specific queries relating to the above posts, please contact Geraint Jones on 01492564722.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg yn ddymunol ar gyfer y swyddi hyn.

For these posts, the ability to communicate in both English and Welsh is desirable.

Ffurflenni cais a manylion pellach ar gael trwy wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.gov.uk neu drwy ffonio 01286 679076. Application forms and further details available through Gwynedd Council website www.gwynedd.gov.uk or by telephoning 01286 679076.

Dyddiad Cau / Closing Date: 10.00 AM, DYDD IAU/THUSDAY, 27 Medi / 27th September 2018.

Os yn llwyddiannus i fod ar y rhestr fer am gyfweliad, byddwn yn cysylltu â chwi drwy’r cyfeiriad E-BOST a gofnodwyd gennych ar eich ffurflen gais. Mae angen i chwi sicrhau eich bod yn gwirio eich E-BOST yn rheolaidd

If you are successful to be short listed for an interview you will be contacted by E-MAIL using the address provided on your application form. You need to ensure that you check your E-MAIL regularly.