Administrator and Treasurer

Location
Rhos on Sea, Colwyn Bay
Salary
£10 per hour
Posted
14 Sep 2018
Closes
28 Sep 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Administrator and Treasurer

Aled Mission Area wishes to appoint an experienced and enthusiastic Administrator with excellent financial administration skills and a warm welcoming manner to work in the Mission Area Office in Rhos on Sea.

  • Part time, 13.5 hours per week (Mon – Fri mornings & occasional evenings)
  • £10 per hour
  • Two year contract in the first instance, continuance subject to funding
  • Closing date 12 noon Friday 28 September 2018

 

Gweinyddwr a Thrysorydd

Mae Ardal Genhadaeth Aled yn dymuno penodi Gweinyddwr profiadol a brwdfrydig sy’n meddu ar sgiliau gweinyddu ariannol rhagorol ac ymagwedd groesawgar a chynnes, i weithio yn Swyddfa’r Ardal Genhadaeth yn Llandrillo-yn-Rhos.

  • Rhan amser, 13.5 awr yr wythnos (Boreau Llun – Gwener ac ambell gyda’r nos)
  • £10 yr awr
  • Contract dwy flynedd yn y lle cyntaf, gan barhau yn ddibynnol ar gyllid
  • Dyddiad cau 12 hanner dydd, ddydd Gwener 28 Medi 2018