Strategic Planning Manager

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Grade  F £31,068.23 - £38,186.81
Posted
10 Sep 2018
Closes
18 Sep 2018
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Strategic Planning Manager

National Museum Cardiff

Contract up to 3 years

35 hours per week

Salary: Grade  F £31,068.23 - £38,186.81

(based on the full-time equivalent of £32,843.56-£40,368.91 per annum)

This post may also be offered as a secondment opportunity.

The ability to communicate in Welsh is desirable.

Closing date: 18 September 2018

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer.  Applications are welcome from all sections of the community.

 

 

Rheolwr Cynllunio Strategol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cytundeb hyd at 3 mlynedd

35 awr yr wythnos

Cyflog: Gradd  F £31,068.23 - £38,186.81

(yn seiliedig ar gyflog llawn amser o £32,843.56-£40,368.91 y flwyddyn)

Gall y swydd hon gael ei gynnig fel cyfle secondiad.

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol.

Dyddiad Cau: 18 Medi 2018

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.