DESIGNATED LANDSCAPES MONITORING AND CONTACT OFFICER

Location
Penrhyndeudraeth, Gwynedd
Salary
£23,111 - £26,470
Posted
10 Sep 2018
Closes
02 Oct 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI

SWYDDOG MONITRO A CHYSYLLTU TIRWEDDAU DYNODEDIG RHAGLEN MONITRO A MODELU’R AMGYLCHEDD A MATERION GWLEDIG (RHMAMAAMG)

Cyfnod penodol (hyd at 31.03.2021)
Cyflog £23,111 - £26,470

I ymgeisio am y swydd rhaid meddu ar radd amgylcheddol, rheoli tir neu ymchwil (neu gyfwerth). Mae’r gallu i gyfathrebu trwy’r Gymraeg a Saesnegynhanfodol.

Am sgwrs bellach cysylltwch â Rhys Owen. Mae manylion pellach ar gael ar ein gwefan www. eryri.llyw.cymru neu drwy gysylltu â’r Awdurdod ar 01766 770274 neu parc@eryri.llyw.cymru

Dyddiad cau: 10.00yb 2 Hydref 2018

(This is an advertisement for the fixed term post of Environment
& Rural Affairs Monitoring and Modelling Programme (ERAMMP)
Designated Landscapes Monitoring and Liaison Officer for which
the ability to communicate in Welsh and English is essential.)

SNOWDONIA NATIONAL PARK AUTHORITY