Early Language Facilitator

Recruiter
GAVO
Location
Caerphilly, Caerphilly (Caerffili)
Salary
Scale Point 14 to 17 £16,558 - £17,721 pa pro rata
Posted
06 Sep 2018
Closes
19 Sep 2018
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

LogoEarly Language Facilitator

Salary Scale Point 14 to 17 £16,558 - £17,721 pa pro rata

Actual Starting Salary Scp 14 £11,757.81 pa (inclusive of payment for annual leave)

Based in Caerphilly

30 hours per week (Term time – Mon to Fri)

This post is funded by Flying Start and Families First until 31 March 2019

(possible extension to March 2021)

Gwent Association of Voluntary Organisations is seeking to appoint an Early
Language Facilitator. The post holder will deliver early language development provisions within Flying Start and Families First areas. This will include setting up and facilitating stimulating environments and activities to engage families, and to role model positive engagement to support language development. The successful candidate will be responsible for leading groups of parents and young children through talk time, singing, stories and interactive activities. Key speech and language messages must be promoted within the groups delivery.

For an application pack visit our website.

No CVs accepted.

An enhanced DBS check will be requested.

No Agencies

Applicants will only be contacted if shortlisted for interview.

Closing date for applications: Wednesday 19th September 2018 at 10am

Interview date: Monday 24th September 2018

 

Hwylusydd Iaith Gynnar

Pwynt Graddfa Cyflog 14 – 17 £16,558 - £17,721 y flwyddyn pro rata
Gwir Gyflog yn Dechrau ar Scp 14 £11,757.81 y flwyddyn (yn cynnwys tâl am wyliau blynyddol)

Yn gweithio yng Nghaerffili

30 awr yr wythnos (Yn ystod y tymor - o ddydd Llun i ddydd Gwen)
Caiff y swydd hon ei hariannu gan Dechrau'n Deg a Teuluoedd yn Gyntaf tan 31

Mawrth 2019

(estyniad yn bosibl tan fis Mawrth 2021).

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent yn bwriadu penodi Hwylusydd Iaith Gynnar. Bydd deiliad y swydd yn darparu datblygiad iaith gynnar mewn meysydd Dechrau'n Deg a Teuluoedd yn Gyntaf. Bydd hyn yn cynnwys gosod a hwyluso amgylcheddau a gweithgareddau ysgogol i ennyn diddordeb teuluoedd ac i ddangos enghreifftiau o ymgysylltiad cadarnhaol i gefnogi datblygiad iaith. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am arwain grwpiau o rieni a phlant ifanc drwy sesiynau siarad, canu, stori a gweithgareddau rhyngweithiol. Rhaid i chi hyrwyddo negeseuon allweddol yn ymwneud â lleferydd ac iaith yn ystod y grwpiau hyn.

I gael sgwrs anffurfiol am y rôl, ffoniwch Lisa Brook neu Kirsti Moore ar 07483 128090 / 02921 321511.

I gael pecyn cais ewch i www.gavowales.org.uk a chlicio ar Careers, Vacancies. Ni dderbynnir CVs. Bydd gofyn cael archwiliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS). Dim ond os bydd ymgeiswyr yn cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cyfweliad y byddwn ni’n cysylltu â nhw.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: Dydd Mercher 19 Medi 2018 am
10am Dyddiad y cyfweliad: Dydd Llun 24 Medi 2018.

More searches like this