Ymarferydd Monitro Gweithredol / Active Monitoring Practitioner

Recruiter
YNYS MON MIND
Location
Caernarfon, Gwynedd
Salary
£23,935 pro rata
Posted
31 Aug 2018
Closes
14 Sep 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Ymarferydd Monitro Gweithredol

CYF: YMGM-AM-ARFON
 YMGM-AM-MEIRION
Chwylia Ynys Môn and Gwynedd Mind am unigolion deinamig i
weithio â phobl sydd â phroblemau iechyd meddwl o fewn
gosodiadau GP.
2x20.5hrs per week (Arfon)
1x21hrs per week (Meirionyddd)
£23,935 pro rata, y flwyddyn

Am fwy o wybodaeth, ffurflen gais a chynllawiau, cliciwch y botwm ‘Apply’

DYDDIAD CAU: 1pm, Dydd Gwener Medi 14eg 2018


Active Monitoring Practitioner

REF: YMGM-AM-ARFON
 YMGM-AM-MEIRION
Ynys Môn and Gwynedd Mind is seeking dynamic individuals
to work with people experiencing mental health problems in a
GP setting.
2x20.5hrs per week (Arfon)
1x21hrs per week (Meirionyddd)
£23,935 pro rata, per annum

For more information, application form and guidelines, please click the ‘Apply’ button

CLOSING DATE: 1pm, Friday 14th September 2018