Gweithiwr Gwrth-stigma a Gwella / Anti-Stigma and Recovery Worker

Recruiter
YNYS MON MIND
Location
Caernarfon, Gwynedd
Salary
£23,935 pro rata
Posted
31 Aug 2018
Closes
14 Sep 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Gweithiwr Gwrth-stigma a Gwella

CYF: YMG-ASRW
Chwylia Ynys Môn and Gwynedd Mind am unigolun deinamig i
weithio â phobl sydd â phroblemau iechyd meddwl yn y
gymuned ag o fewn gosodiadau addysgol.
21awr y wythnos, £23,935 pro rata, y flwyddyn.

Am fwy o wybodaeth, ffurflen gais a chynllawiau, cliciwch y botwm ‘Apply’

DYDDIAD CAU: 1pm, Dydd Gwener Medi 14eg 2018

Anti-Stigma and Recovery Worker

REF: YMG-ASRW
Ynys Môn and Gwynedd Mind is seeking a dynamic individual
to work with people experiencing mental health problems in
the wider community and within educational settings.
21hrs per week £23,935 pro rata, per annum.

For more information, application form and guidelines, please click the ‘Apply’ button

CLOSING DATE: 1pm, Friday 14th September 2018