Swyddog Pori

Location
Penrhyndeudraeth, Gwynedd
Salary
£22,073
Posted
31 Aug 2018
Closes
25 Sep 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Prosiect Adfer Coedwig Law Dymherus Geltaidd Cymru tuag at statws cadwraeth ffafriol

Mae’r prosiect hwn yn bartneriaeth rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE), y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (y RSPB), Dw^ r Cymru, Coed Cadw, Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru ynghyd â chyllid o Gronfa Ewropeaidd LIFE.

Cefnogir y swyddi canlynol gan APCE ym Mhenrhyndeudraeth a gellir dod o hyd i fanylion pellach ar www.eryri.llyw.cymru lle gellir gwneud ceisiadau ar-lein. Am sgwrs am y swyddi yma cysylltwch â Rhys Owen, Pennaeth Cadwraeth, Coed ac Amaeth ar 01766 770274.

Swyddog Pori (Llawn amser Hydref 2018 - Medi 2020 yna Cytundeb 0.6 Llawn

Amser Hydref 2020 – Gorffennaf 2025)

Cyflog Cychwynnol £22,073 am llawn amser, ac yna’n lleihau’n gyfrannol o fis Hydref 2020.

Cefnogir y swyddi canlynol gan yr RSPB ym Machynlleth a gellir dod o hyd i fanylion pellach ar https:// www.rspb.org.uk/about-the-rspb/about-us/rspb-job-vacancies/ ynghyd â manylion ynghylch sut i ymgeisio. Am sgwrs am y swyddi yma cysylltwch â Charles Morgan, Rheolwr Datblygu Prosiectau ar
02920 353042.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am y swyddi uchod: 10.00yb dydd Mawrth, 25 Medi 2018

(This is an advertisement for the posts of Senior Project Manager, Finance and Administration Assistant, Part-time Engagement Officer, Project Manager South, Grazing Officer and Part-time Finance and Administration Officer as part of Restoring the Celtic Temperate Rainforest of Wales toward favourable conservation status project. The ability to communicate in Welsh and English is essential for all the SNPA posts but desirable for the RSPB posts.)

SNOWDONIA NATIONAL PARK AUTHORITY