Nurse Advisor

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
NHS Band 6 £26,566 to £35,578
Posted
20 Aug 2018
Closes
16 Sep 2018
Ref
225525656
Contract Type
Permanent

Nyrs Ymgynghorol
Lleoliad: Ysbyty Gwynedd, Bangor
Cyflog: NHS Band 6 £26,566 - £35,578
Oriau: Amrywiol
Dyddiad cau: 16/09/18

Oherwydd datblygiadau newydd a chyffrous, yr ydym yn recriwtio nyrsys cofrestredig (Cyffredinol / Plant)  profiadol i ymuno â’n tîm brwdfrydig. Rydym yn awyddus i glywed gan nyrsys Band 5 profiadol sydd bellach yn barod i ddatblygu eu gyrfa neu  nyrsys Band 6 sydd  yn barod am her newydd.


I gadarnhau lle ar un o'n sesiynau diwrnod agored anffurfiol (gweler isod) neu am fwy o wybodaeth ffoniwch (01792) 311730 / 311709

 • Safle Galw Iechyd Cymru , Ysbyty Gwynedd, Bangor
  • 4ydd o Fedi  5pm-8pm
  • 6ed o Fedi   1pm-4pm  
 • Pencadlys Ambiwlans, HM Stanley, Llanelwy 12fed o Fedi  10am-2pm 
 • Gwesty Faenol Fawr, Abergele, 13eg o Fedi 10am-4pm

I wneud cais neu am wybodaeth bellach https://www.jobs.nhs.uk/

 

 

 

Nurse Advisor Post
Base: Ysbyty Gwynedd, Bangor
Salary: NHS Band 6 £26,566 to £35,578
Hours: Varied
Closing Date: 16/09/18

Due to exciting new developments within the service, we are recruiting experienced registered nurses (General /Children’s) to join our enthusiastic team. We are keen to hear from experienced Band 5 nurses who are now ready to progress their career or from existing Band 6 nurses who are ready for a new challenge.

To book your place on one of our informal drop in sessions below or for more information please call (01792) 311730 / 311709

 • NHS Direct Wales Call centre, Ysbyty Gwynedd, Bangor
  • 4th  September 5-8 pm
  • 6th  September 1-4 pm  
 • Ambulance Headquarters, HM Stanley, St Asaph  12th  September 10-2pm  
 • Faenol Fawr Hotel, Abergele, 13th  September 10-4 pm

To apply or for further Information visit our website.