Digitisation Officer

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£14,506.69 – £17,861.26
Posted
09 Aug 2018
Closes
04 Sep 2018
Sectors
Public Sector
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

Digitisation Officer

National Museum Cardiff

Grade C – £14,506.69 – £17,861.26, based on FTA salary of £19,169.56 - £23,602.38 (Appointment will normally be to the minimum of the salary scale for this grade).

28 hours per week (4 days)

Contract length – Up to 12 Months

The ability to communication in Welsh or a willingness to learn is desirable.

Closing date: 04 September 2018 (by 5.00 pm)  

 

 

Swyddog Digideiddio

Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd

Gradd C £14,506.69 – £17,861.26, wedi’i seilio ar gyflog llawn amser cyfatebol o £19,169.56–£23,602.38 y flwyddyn. (Penodir yr ymgeisydd i’r lefel isaf ar y raddfa hon fel arfer)

28 awr yr wythnos (4 diwrnod)

Hyd y contract – Hyd at 12 Mis

Mae’r gallu i gyfathrebu drwy y Gymraeg neu barodrwydd i ddysgu yn dymunol.

Dyddiad cau: 04 Medi 2018 (erbyn 5pm) 

More searches like this