The Open University*

Manager

Location
Cardiff, Caerdydd
Salary
£26,495 to £31,604
Posted
03 Aug 2018
Closes
29 Aug 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Team Manager, Student Recruitment and Support x 2

The Open University in Wales

£26,495 to £31,604

Ref: 14980

Based in Cardiff

The Open University has been transforming lives since 1969 by opening up higher education to all sections of the community.

We are seeking 2 highly motivated and versatile individuals to manage a team of frontline staff delivering information and advice services to students and prospective students as we work together to ensure that a growing number of learners in Wales recognise and enjoy the benefits of part-time distance learning with the Open University.

Working within the Student Recruitment and Support Team the role has the following key elements to effectively manage, coach and develop a team of frontline Advisors and Senior Advisors, ensuring that quality, service standards and Key Performance Indicators (KPIs) are met.

You will deliver the Information and Advice service within the Student Recruitment and Support Team, managing team workload to ensure service levels are achieved as well as productivity, quality and regulatory standards.

Working with the extended management team across Student Recruitment and Support you will help to develop and continuously improve the operational delivery of recruitment and support for students in Wales.

Closing date: 12 noon 29 August 2018

Interview date: 25/26 September 2018

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community.

Rheolwr Tîm, Cymorth a Recriwtio Myfyrwyr x 2

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

£26,495 i £31,604

Lleolir yng Nghaerdydd

Mae’r Brifysgol Agored wedi bod yn trawsnewid bywydau ers 1969 trwy agor addysg uwch i bob rhan o'r gymuned.

Rydym yn chwilio am 2 unigolyn hynod frwdfrydig ac amryddawn i reoli tîm o staff rheng flaen i ddarparu gwasanaethau gwybodaeth a chyngor i fyfyrwyr a darpar fyfyrwyr wrth i ni gydweithio i sicrhau bod nifer cynyddol o ddysgwyr yng Nghymru’n cydnabod a mwynhau manteision dysgu rhan-amser, o bell gyda’r Brifysgol Agored.

Wrth weithio o fewn y tîm Cymorth a Recriwtio Myfyrwyr yng Nghymru, mae’r swydd yn gofyn am ddyletswyddau allweddol fel rheoli, hyfforddi a datblygu’n effeithiol tîm o Gynghorwyr ac Uwch Gynghorwyr rheng flaen, gan sicrhau y bodlonir ansawdd, safonau gwasanaeth a Dangosyddion Perfformiad Allweddol. Hefyd, byddwch yn darparu’r gwasanaeth Gwybodaeth a Chyngor o fewn y Tîm Cymorth a Recriwtio Myfyrwyr, rheoli llwyth gwaith y tîm i sicrhau y bodlonir lefelau gwasanaeth yn ogystal â safonau cynhyrchiant, ansawdd a rheoli. Yn ogystal, byddwch yn gweithio gyda’r tîm rheoli estynedig ar draws Gwasanaethau Cymorth a Recriwtio Myfyrwyr i ddatblygu a gwella’n barhaus cyflawni gweithredol gwasanaethau recriwtio a chymorth i fyfyrwyr yng Nghymru.

Dyddiad cau: 12.00pm 29 Awst 2018

Dyddiad y cyfweliad: 25/26 Medi 2018

gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod perthnasol.