Appointment of Vice-chair

Location
Blaenau Gwent
Salary
£56,316 per annum
Posted
02 Aug 2018
Closes
24 Aug 2018
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Appointment of Vice-chair

Aneurin Bevan University Health Board

Remuneration - £56,316 per annum plus reasonable expenses

Time commitment – 13 days per month, but may be higher due to organisational demands.

Aneurin Bevan University Health Board provides health services for an approximate population of 600,000 people across Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport, Torfaen and South Powys. The primary role of the Vice- chair will be to provide strong, effective and visible leadership to the Health Board’s primary, community, mental health and learning disability services.

The closing date for applications is 24 August 2018.

 

Penodi Is-gadeirydd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Tâl cydnabyddiaeth - £56,316 y flwyddyn a threuliau rhesymol

Ymrwymiad amser – 13 diwrnod y mis, ond gall fod yn fwy oherwydd gofynion sefydliadol.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn darparu gwasanaethau iechyd ar gyfer poblogaeth o oddeutu 600,000 o bobl ar draws Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen a De Powys. Prif swyddogaeth yr Is-gadeirydd fydd darparu arweiniad cryf, effeithiol, a gweladwy ar gyfer gwasanaethau sylfaenol, cymunedol, iechyd meddwl ac anabledd dysgu y Bwrdd Iechyd.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 24 Awst 2018.