GWEITHIWR / WRAIG CEFNOGOL IECHYD A LLESIANT

Location
Caernarfon, Gwynedd
Salary
£15,268.50 (£7.83 yr awr) y flwyddyn (pro rata)
Posted
31 Jul 2018
Closes
16 Aug 2018
Ref
225511068
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mae Antur Waunfawr yn cynnig cyfleoedd gwaith yn ogystal â chyfleoedd hamdden i hyrwyddo Iechyd a Lles i oedolion ag anableddau dysgu ac eraill dan anfantais yn y gymuned. Er mwyn sicrhau gwasanaeth o’r ansawdd uchaf rydym yn chwilio am unigolion blaengar i ymuno â’r Cwmni.

GWEITHIWR/WRAIG CEFNOGOL IECHYD A LLESIANT

(GWASANAETH DYDD/HAMDDEN)
1 x swydd i weithio 84 awr y mis (Llun – Sul)

Cytundeb: Blwyddyn yn y lle cyntaf gyda phosibilrwydd o estyniad
Cyflog: £15,268.50 (£7.83 yr awr) y flwyddyn (pro rata)
Lleoliad: Waunfawr, Caernarfon a/neu Penygroes

Mae Antur Waunfawr yn chwilio am unigolyn i roi gwasanaeth casglu Dillad a Dodrefn i fusnes ailgylchu ac ailddefnyddio’r Cwmni. Mae’r Warws Werdd yn rhan o dri Busnes Gwyrdd Antur Waunfawr

Byddwch yn aelod allweddol o dîm sy’n sicrhau bod y gwasanaethau yn ymateb i ofynion amrywiol yr unigolion a’r teuluoedd/gofalwyr. Mae’n hanfodol i’r holl ymgeiswyr fod yn awyddus i weithio efo pobl ag anabledd dysgu mewn rôl sy’n galluogi’r unigolyn i fyw bywyd i’w llawn botensial. Bydd deilydd y swyddi yn cefnogi’r unigolion sy’n derbyn

Dyddiad Cau ar gyfer y swydd: Dydd Iau 16 Awst 2018

(This advertisement is for a Recycling Driver (Textiles and Furniture) and Health and Wellbeing Support Workers

(Day/Leisure and Residential) for which fluency in Welsh and English is essential.)