GYRRWR / WRAIG AILGYLCHU (DILLAD A DODREFN)

Expiring today

Location
Caernarfon, Gwynedd
Salary
£15,268.50 (£7.83 yr awr) pro-rata y flwyddyn
Posted
31 Jul 2018
Closes
16 Aug 2018
Ref
225511068
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mae Antur Waunfawr yn cynnig cyfleoedd gwaith yn ogystal â chyfleoedd hamdden i hyrwyddo Iechyd a Lles i oedolion ag anableddau dysgu ac eraill dan anfantais yn y gymuned. Er mwyn sicrhau gwasanaeth o’r ansawdd uchaf rydym yn chwilio am unigolion blaengar i ymuno â’r Cwmni.

GYRRWR / WRAIG AILGYLCHU (DILLAD A DODREFN)
Swydd llawn amser, 37.5 awr yr wythnos (dydd Llun i ddydd Sul - oriau hyblyg)

Cyflog : £15,268.50 (£7.83 yr awr) pro-rata y flwyddyn

Cytundeb: Parhaol
Lleoliad: Warws Werdd, Caernarfon

Mae Antur Waunfawr yn chwilio am unigolyn i roi gwasanaeth casglu Dillad a Dodrefn i fusnes ailgylchu ac ailddefnyddio’r Cwmni. Mae’r Warws Werdd yn rhan o dri Busnes Gwyrdd Antur Waunfawr

Byddwch yn aelod allweddol o dîm sy’n sicrhau bod y gwasanaethau yn ymateb i ofynion amrywiol yr unigolion a’r teuluoedd/gofalwyr. Mae’n hanfodol i’r holl ymgeiswyr fod yn awyddus i weithio efo pobl ag anabledd dysgu mewn rôl sy’n galluogi’r unigolyn i fyw bywyd i’w llawn botensial. Bydd deilydd y swyddi yn cefnogi’r unigolion sy’n derbyn

Dyddiad Cau ar gyfer y swydd: Dydd Iau 16 Awst 2018

(This advertisement is for a Recycling Driver (Textiles and Furniture) and Health and Wellbeing Support Workers

(Day/Leisure and Residential) for which fluency in Welsh and English is essential.)

Apply for GYRRWR / WRAIG AILGYLCHU (DILLAD A DODREFN)

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your Supporting Document must be a .doc, .pdf, .docx, .txt, .rtf, and no bigger than 8MB


4000 characters left

Marketing Communication

We'd love to send you information about Jobs and Services from Fish4.co.uk by email.

All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.


When you apply for a job we will send your application to the named recruiter, who may contact you. By applying for a job listed on Fish4.co.uk you agree to our terms and conditions and privacy notice. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.

More searches like this