Swyddog Cefnogi Rhwydwaith a Systemau TGCh

Location
Bangor, Gwynedd
Salary
£24,657 - £28,221 (pro rata)
Posted
23 Jul 2018
Closes
15 Aug 2018
Sectors
IT
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

O Medi 2018 :

Swyddog Cefnogi Rhwydwaith a Systemau TGCh

Cyflog:   GO6 £24,657 - £28,221 (pro rata)

Oriau: 37 yr wythnos  + 15 diwrnod 

Oherwydd natur y swydd uchod byddwn yn gofyn am Ddatguddiad gan y Gwasanaeth Cofnodi Troseddau ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

Manylion y swydd a ffurflen gais ar gael ar wefan Conwy. 
Anfonwch eich ceisiadau at sylw  Mrs Delyth Algieri, Ysgrifenyddes y Pennaeth, Ysgol Dyffryn Conwy, Nebo Rd, Llanrwst, Conwy
 LL26 0SD  

Mae Conwy wedi ymrwymo i ddiogelu - bydd cymwysterau a geirdaon yn cael eu gwirio.

Dyddiad cau: 12 o’r gloch ar 15/08/2018

 (Advertisement for ICT Network & Systems Support Officer for  the ability to communicate through medium of Welsh and English is essential)

More searches like this