IS-REOLWR/WRAIG IECHYD A LLESIANT

Location
Caernarfon, Gwynedd
Salary
£23,896 y flwyddyn
Posted
19 Jul 2018
Closes
10 Aug 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mae Antur Waunfawr yn cynnig cyfleoedd gwaith a chyfleoedd hamdden i hyrwyddo Iechyd a Lles i oedolion ag anableddau dysgu ac eraill dan anfantais yn y gymuned.  Er mwyn sicrhau gwasanaeth o’r ansawdd uchaf rydym yn chwilio am unigolion blaengar i ymuno â’r Cwmni

IS-REOLWR/WRAIG IECHYD A LLESIANT 
(dan hyfforddiant am 2 flynedd)
Swydd llawn amser, 37.5 awr yr wythnos (dydd Llun i ddydd Sul)
Cyflog : £23,896 y flwyddyn
Cytundeb: Parhaol 
Lleoliad:  Waunfawr / Caernarfon a/neu Penygroes
Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am lesiant unigolion sydd yn derbyn gwasanaeth ynghyd â chynllunio 
a monitro safon y gwasanaeth yma.  Bydd cyfrifoldeb hefyd am ddarparu a monitro gweithgareddau iechyd a llesiant y gwasanaeth dydd Safle a Chynllun Cartrefu. Bydd cyfle gwych i unigolion brwdfrydig gael:

•    Swydd rheoli fel rhan o Dîm Gwasanaeth Byw’n Annibynnol gyda hyfforddiant llawn 
•    Cyfrannu yn adeiladol tuag at nod, amcanion a gweithgareddau Antur Waunfawr
•    Cyfrannu at weithgareddau Iechyd a Llesiant ac amcanion cyffredinol Antur Waunfawr
•    Bod yn aelod allweddol o dîm sy’n sicrhau bod y gwasanaethau yn ymateb i ofynion yr unigolyn
•    Cyfle i ddilyn cwrs hyfforddiant NVQ 5 yn y gwaith

Bydd yn ofynnol i’r unigolyn llwyddiannus gael trwydded yrru lawn ac yn berchen car. Mae’r 
penodiad yn amodol i archwiliad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Dyddiad Cau ar gyfer y swydd: Dydd Gwener 10 Awst 2018

(This is an advertisement for a Welfare and Wellbeing Deputy Manager 
for which fluency in Welsh and English is essential.)