Advocacy Worker

Location
Caernarfon and Wrexham
Salary
£23,398 - £27,668
Posted
13 Jul 2018
Closes
30 Jul 2018
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

Advocacy Workers

North Wales

advocacy worker

£23,398 - £27,668

We are currently looking to recruit the following to join our existing team.

advocacy worker

£23,398 - £27,668

1 x 37 hr per week post

(Temporary until 31.03.19)

       

We have offices in both Caernarfon and Wrexham. The successful candidate will be based at one of our offices.

Candidates must have an interest in children’s rights and supporting children to have a voice. You will need to have experience of direct work with children and young people, a good understanding of advocacy and experience of multi-agency working.

If you are committed to improving outcomes for children, young people and families and want to work for a progressive, forward thinking organisation please apply.

CLOSING DATE: 12pm, 30.07.18

INTERVIEW DATE: 07.08.18 - tbc

Applications are welcome from all sections of the community regardless of age, disability or racial origin. Tros Gynnal Plant welcomes applications from Welsh speakers.

 

GWEITHIWR EIRIOLAETH

£23,398 - £27,668

Ar hyn o bryd rydym yn edrych i recriwtio nifer o weithwyr i ymuno â'n tîm presennol.

GWEITHIWR EIRIOLAETH

£23,398 - £27,668

1 x swydd 37 awr yr wythnos

(Dros dro tan 31.03.18)

Mae gennym swyddfa yng Nghaernarfon a Wrecsam.  Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus wedi eu lleoli yn un o’r swyddfeydd hyn.

Mae'n rhaid i ymgeiswyr fod â diddordeb mewn hawliau plant a chefnogi plant i gael llais. Bydd angen i chi fod â phrofiad o weithio’n uniongyrchol gyda phlant a phobl ifanc, ddealltwriaeth dda o eiriolaeth a phrofiad o waith aml-asiantaeth.

Os ydych ag ymrwymiad i wella canlyniadau i blant, pobl ifanc a theuluoedd ac yn awyddus i weithio i sefydliad blaengar, sy’n edrych i’r dyfodol, gwnewch gais.

Y DYDDIAD CAU 12yp 30.07.18


DYDDIAD Y CYFWELIAD 07.08.18- i’w gadarnhau

Croesewir ceisiadau gan bobl o bob rhan o’r  gymuned waeth beth fo’u hoedran, anabledd neu hil. Mae Tros Gynnal Plant yn croesawu ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg.