Museum Assistant

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Grade B £17,161.57 - £19,295.98
Posted
12 Jul 2018
Closes
22 Jul 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Gofalydd (10 swydd)

Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Gradd B £17,161.57 - £19,295.98

Contract Parhaol

37 awr

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol i’r swydd hon

Dyddiad Cau: 22 Gorffennaf 2018 Cyn 5:00yh

 

 

Museum Assistant (10 roles)

St Fagans National Museum of History

Grade B £17,161.57 - £19,295.98

Permanent Contract

37 Hours

The ability to speak Welsh is essential for this role

Closing Date: 22 July 2018 Before 5:00pm