PR & Digital Communications Manager

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Competitive
Posted
11 Jul 2018
Closes
31 Jul 2018
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

PR & Digital Communications Manager (Cardiff based)

An exciting new opportunity has arisen for a talented communications professional to join the Welsh Books Council who are looking to establish a presence in Cardiff and create an opportunity to liaise more closely with relevant departments in the Senedd. The remit of the role is broad, reaching   across corporate communications and branding, PR management and digital content creation, and will have involvement across all of our varied activities. This newly created role is a key appointment, has scope for career progression and will report directly to the Chief Executive. It will suit an energetic individual who will enjoy developing and shaping PR and Communications for a national charity supporting the publishing industry.

Closing date for applications: 31 July 2018.

 

 

Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu Digidol (swydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd)

Mae cyfle newydd, cyffrous wedi codi i berson talentog ym maes cyfathrebu ymuno â’r Cyngor Llyfrau er mwyn sefydlu presenoldeb yng Nghaerdydd a chreu cyfleoedd i gysylltu’n agosach gyda’r adrannau perthnasol yn y Senedd. Mae cylch gwaith y rôl yn eang, yn cwmpasu cysylltiadau corfforaethol a brandio, rheoli Cysylltiadau Cyhoeddus a chreu cynnwys digidol, a bydd yn ymwneud â holl ystod ein gweithgareddau. Mae’r rôl newydd hon yn benodiad allweddol, gyda chyfle i ddatblygu gyrfa, a bydd y sawl a benodir yn atebol i’r Prif Weithredwr. Dyma her i unigolyn egnïol a fydd yn mwynhau datblygu a llunio’r maes Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu ar gyfer elusen genedlaethol sy’n cefnogi’r diwydiant cyhoeddi.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 31 Gorffennaf 2018.

More searches like this