Farm Assessor / Asesydd Fferm

Location
Aberystwyth, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
Competitive
Posted
09 Jul 2018
Closes
25 Jul 2018
Ref
225496201
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Mae gan Ardystio QWFC Ltd swydd wag ar gyfer asesydd fferm ar gynllun Gwarant Fferm (FAWL), i weithio yn ardaloedd Meirionnydd a Phowys. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus o leiaf bum mlynedd o brofiad o reoli uned gig eidion neu ddefaid neu dair blynedd os yw’n meddu ar gymhwyster addas mewn Amaeth. Rhaid i ymgeiswyr fod yn gallu cyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

erbyn 25 Gorffennaf 2018.

QWFC have a vacancy for a farm assessor for the Farm Assured Welsh Livestock Scheme (FAWL) to work in the Merioneth & Powys areas. The successful candidate will have at least five years’ experience of the management of a beef & sheep unit or three years’ experience with an appropriate qualification in agriculture. Candidates must be able to communicate in the medium of Welsh and English.

Closing date for applications is 25 July 2018.