Clerk and Responsible Financial Officer

Location
Llanfairpwllgwyngyll, Isle of Anglesey (Sir Ynys Mon)
Salary
£11,332 - £16,172 y.f
Posted
06 Jul 2018
Closes
29 Jul 2018
Sectors
Accountancy
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Llanfair Mathafarn Eithaf Community Council

require a Clerk and Responsible Financial Officer

25 hours per week Salary - NJC Scale LC1/2, SCP 15-27 (pro rata) (£11,332 - £16,172 p.a.)

Terms and conditions in accordance with the National Agreement on Salaries and Conditions of Service of Local Council Clerks in England and Wales.

Closing Date: 12 Noon, 29 July, 2018

The ability to communicate effectively through the medium of both Welsh and English is essential.

 

 

Cyngor Cymuned Llanfair Mathafarn Eithaf

Mae’r Cyngor angen Clerc a swyddog ariannol cyfrifol

25 awr yr wythnos Cyflog - NJC Graddfa LC1/2, SCP 15-27 (pro rata) (£11,332 - £16,172 y.f.)

Termau ac amodau yn unol â Chytundeb Cenedlaethol ar Gyflogau ac Amodau Gwaith Clercod Cynghorau Lleol yng Nghymru a Lloegr

Am fwy o wybodaeth ac am ffurflen gais cysyllter â’r Clerc presennol - Mr G E Pritchard, Llys Newydd, Dwyran, Ynys Môn LL61 6UU

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, 29 Gorffennaf, 2018

Mae’r gallu i gyfathrebu yn effeithiol drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol