Property Manager

Location
Swansea
Salary
£41,846 -£45,669 per annum
Posted
05 Jul 2018
Closes
30 Jul 2018
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

We are looking for a suitable person to manage the estate management team within the Corporate Property Service.

Property Manager

£41,846 - £45,669 per annum

Post number: RG.0199-V1

Directorate/department: Place

Further Information

A Property Manager position has become available within Corporate Property Services. The post holder will manage the estate management team with the aim of providing aspects of technical and professional activities.

The post will have specific responsibility of overseeing the management of the commercial property portfolio producing income of circa £6M per annum including the proactive acquisition of property investments to support the new commercial agenda.

The post will also have responsibility for the new corporate landlord team with the aim of ensuring compliance across both the nonoperational and the operational estate.

This post is currently a Grade 11 post but is pending a re-evaluation.

Closing date: 30 July 2018 5.00pm

 

 

Rydym yn chwilio am berson addas i reoli’r tîm rheoli’r ystâd yn y Gwasanaeth Eiddo Corfforaethol.

Rheolwer Eiddo

£41,846 - £45,669 y flwyddyn.

Rhif y swydd: RG.0199-V1

Cyfarwyddiaeth/adran: Lle

Mwy o wybodaeth

Bellach mae swydd Rheolwr Eiddo ar gael yn y Gwasanaethau Eiddo Corfforaethol. Bydd deiliad y swydd yn rheoli’r tîm rheoli’r ystâd gyda’r nod o ddarparu agweddau ar weithgareddau technegol a phroffesiynol.

Bydd gan y swydd gyfrifoldeb penodol i oruchwylio’r gwaith o reoli’r portffolio eiddo masnachol gan gynhyrchu incwm o ryw £6miliwn y flwyddyn gan gynnwys caffael buddsoddiadau eiddo yn rhagweithiol i gefnogi’r agenda fasnachol newydd.

Bydd y swydd hefyd yn gyfrifol am y tîm landlordiaid corfforaethol newydd gyda’r nod o sicrhau cydymffurfiaeth ar draws yr ystâd anweithredol a gweithredol.

Ar hyn o bryd, mae’r swydd hon yn swydd Radd 11 ond mae’n parhau i gael ei ailasesu

Dyddiad cau: 16 Gorffennaf 2018 5.00pm

More searches like this