Members

Location
Chadderton, Oldham
Salary
£3,717 per annum
Posted
05 Jul 2018
Closes
19 Jul 2018
Sectors
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Welsh Food Advisory Committee

Members

Remuneration - £3,717 per annum plus reasonable expenses – Time commitment 21 days per annum.

The Welsh Food Advisory Committee provides advice or information to the Food Standards Agency about food safety and other interests of consumers in relation to food. Applications are invited from individuals who can demonstrate a thorough and continuing knowledge and understanding of food issues including food policy development as they relate to Wales.

The closing date for applications is 19 July 2018.

 

Pwyllgor Cynghori Ar Fwyd Cymru

Aelodau

Tâl cydnabyddiaeth - £3,717 y flwyddyn ynghyd â threuliau rhesymol - Ymrwymiad amser 21 diwrnod y flwyddyn

Mae Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru yn darparu cyngor neu wybodaeth i’r Asiantaeth Safonau Bwyd am ddiogelwch bwyd a materion eraill mewn perthynas â bwyd sydd o ddiddordeb i ddefnyddwyr. Gwahoddir ceisiadau gan unigolion a all arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth drylwyr a pharhaus mewn perthynas â materion sy’n ymwneud â bwyd, gan gynnwys datblygu polisi bwyd sy’n berthnasol i Gymru.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Gorffennaf 2018.

 

More searches like this