WELSH LANGUAGE AND CULTURE CO-ORDINATOR / CYDLYNYDD YR IAITH GYMRAEG A’I DIWYLLIANT

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Competitive
Posted
29 Jun 2018
Closes
16 Jul 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

WELSH LANGUAGE AND CULTURE CO-ORDINATOR 

We’re looking for an experienced and confident Welsh Language and Culture Co-ordinator to set the standard for Horizon Nuclear Power’s commitment to Welsh language and culture. This position is based at our Wylfa Newydd site on Anglesey, with occasional travel to our Gloucester Headquarters.

• Are you a confident and fluent Welsh language communicator (written and verbal)?

• Do you have experience in successfully developing and delivering engagement strategies and action plans?

• Do you have experience in building collaborative relationships with a diverse range of stakeholders?

• Do you have strong written and verbal communication skills, partnered with an ability to interact and negotiate with different stakeholders?

DESIRABLE SKILLS:

• Degree or appropriate academic qualification in a relevant subject

• Knowledge of the nuclear industry

• Knowledge of the public sector in Wales

The closing date is 16 July 2018. 

CYDLYNYDD YR IAITH GYMRAEG A’I DIWYLLIANT

Rydyn ni’n chwilio am Gydlynydd yr Iaith Gymraeg a’i Diwylliant sy’n brofiadol ac yn hyderus i osod y safon ar gyfer ymrwymiad Pŵer Niwclear Horizon i’r Gymraeg a’i Diwylliant. Lleoliad y swydd hon ydy Wylfa Newydd ar Ynys Môn, a bydd yn golygu teithio i’n pencadlys yng Nghaerloyw o bryd i’w gilydd

• Ydych chi’n gyfathrebwr Cymraeg hyderus a rhugl (ar lafar ac ar bapur)?

• Oes gennych chi brofiad llwyddiannus o ddatblygu a chyflawni cynlluniau gweithredu a strategaethau ymgysylltu?

• Oes gennych chi brofiad o feithrin cysylltiadau cydweithredol gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid?

• Oes gennych chi sgiliau cyfathrebu cadarn ar lafar ac ar bapur, gyda’r gallu i ryngweithio a thrafod â gwahanol randdeiliaid?

SGILIAU DYMUNOL:

• Gradd neu gymhwyster academaidd priodol mewn pwnc perthnasol

• Gwybodaeth am y diwydiant niwclear

• Gwybodaeth am y sector cyhoeddus yng Nghymru

Y dyddiad cau yw 16 Gorffennaf 2018.

More searches like this