The Open University*

Support Services Assistant

Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£19,305 to £21,585
Posted
22 Jun 2018
Closes
20 Jul 2018
Ref
225483383
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Support Services Assistant

The Open University in Wales

£19,305 to £21,585; Ref: 14756

Based in Cardiff

Temporary contract until 24 December 2019

The Open University has been transforming lives since 1969 by opening up higher education to all sections of the community.

We are seeking a highly motivated and customer focused individual to join our Support Services team.  You will be responsible for managing a busy reception area acting as the first point of contact for students, visitors and staff.  You will respond to requests for basic course information and arrange advice and guidance appointments as well as greeting clients and visitors. You will also provide dedicated administrative support to the External Strategy team, which consists of the Widening Access and Innovation & Engagement teams.

You will need to be fluent in both English and Welsh with excellent interpersonal, communication skills and be IT literate with a strong attention to detail.  You will be able to remain calm under pressure and work well using your own initiative during quieter periods.

Closing date: 12 noon 20th July 2018

Interview date: 20th July 2018

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community.

 

Cynorthwyydd Gwasanaethau Cymorth

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

£19,305 i £21,585; Cyf: 14756

Lleolir yng Nghaerdydd

Cytundeb dros dro tan 24 Rhagfyr 2019

Mae'r Brifysgol Agored wedi bod yn trawsnewid bywydau ers 1969 trwy agor addysg uwch i bob rhan o'r gymuned.

Rydym yn chwilio am unigolyn hynod frwdfrydig sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid i ymuno â'n tîm Gwasanaethau Cymorth. Byddwch yn gyfrifol am reoli derbynfa brysur ac yn gweithredu fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer myfyrwyr, ymwelwyr a staff. Byddwch hefyd yn ymateb i geisiadau am wybodaeth sylfaenol am gyrsiau ac yn trefnu apwyntiadau cyngor ac arweiniad yn ogystal â chyfarch cleientiaid ac ymwelwyr. Byddwch hefyd yn darparu cefnogaeth weinyddol benodol i'r tîm Strategaeth Allanol, sy'n cynnwys y timau Ehangu Mynediad ac Arloesi ac Ymgysylltu.

Bydd angen i chi fod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg gyda sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol, bod yn hyderus mewn TG a rhoi sylw trylwyr i fanylion. Ni fyddwch yn cynhyrfu dan bwysau a byddwch yn gweithio'n dda ar eich menter eich hun yn ystod cyfnodau tawel.

Dyddiad Cau: Hanner dydd ar 6 Gorffennaf 2018

Dyddiad Cyfweliadau: 20 Gorffennaf 2018

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o'r gymuned.