Planning Manager

Location
Wales
Salary
£31,068.23 - £38,186.81
Posted
14 Jun 2018
Closes
25 Jun 2018
Sectors
Management
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Planning Manager

National Museum Cardiff

Contract up to 3 years

35 hours per week

Salary: Grade F £31,068.23 - £38,186.81

(based on the full-time equivalent of £32,843.56-£40,368.91 per annum)

This post may also be offered as a secondment opportunity. The ability to communicate in Welsh is desirable.

To apply for this role please visit our website.

Closing date: 25 June 2018

Interview Date: 10 July 2018

All applications will be acknowledged.

National Museum Wales is an equal opportunities employer. Applications are welcome from all sections of the community.

 

 

Rheolwr Cynllunio

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Contract hyd at 3 mlynedd

35 awr yr wythnos

Cyflog: Gradd F £31,068.23 - £38,186.81

(yn seiliedig ar gyflog llawn amser o £32,843.56-£40,368.91 y flwyddyn)

Gall y swydd hon gael ei gynnig fel cyfle secondiad. Mae’r gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ddymunol.

Dyddiad Cau: 25 Mehefin 2018

Dyddiad Cyfweld: 10 Gorffennaf 2018

Caiff pob cais ei gydnabod.

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal. Croesewir ceisiadau o bob rhan o’r gymuned.

More searches like this