Rheolwr Dysgu Cymraeg

Location
Glannau Dyfrdwy a Wrecsam
Salary
£42,955 - £48,069 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Posted
13 Jun 2018
Closes
11 Jul 2018
Ref
BLUR65824
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Fel ein Rheolwr Dysgu Cymraeg, byddwch yn arwain ac yn rheoli ardaloedd Sir y Fflint a Wrecsam yn effeithiol o ran y contract Dysgu Cymraeg.

Mae’n rhaid i chi sicrhau bod darpariaeth y cwricwlwm yn bodloni anghenion dysgwyr, cyflogwyr a rhanddeiliaid eraill a’i bod o'r ansawdd uchaf posibl o ran canlyniadau dysgwyr a bodlonrwydd dysgwyr / cyflogwyr a'i bod hefyd yn cyd-fynd â gweledigaeth, cenhadaeth, nodau a gwerthoedd y Coleg. Bydd rhaid i chi hefyd sicrhau bod y ddarpariaeth yn effeithiol, yn effeithlon a’i bod yn hyrwyddo diwylliant o ragoriaeth a chyfle cyfartal.

Gan gynorthwyo dysgwyr i gyflawni a symud ymlaen yn llwyddiannus, byddwch yn rheoli disgyblaeth ac ymddygiad myfyrwyr ac yn datblygu arferion addysgu a dysgu yn barhaus yn y maes, gan sicrhau profiad dysgu blaengar ac arloesol yn y sector i'n dysgwyr. Byddwch yn ymgysylltu â dysgwyr i gynorthwyo gyda gwella’r ddarpariaeth a chyflawni neu ragori ar y targedau cwricwlwm ac ansawdd.

Fel ein Rheolwr Dysgu Cymraeg, bydd gennych radd berthnasol (neu gymhwyster cyfwerth), ynghyd â chymhwyster dysgu a phrofiad o weithio yn y sector addysg. Gyda’r gallu i lunio a gweithredu polisïau a strategaethau gweithredol, byddwch yn gwybod am ddulliau cyllido, cynllunio cyllidebau, rheoli adnoddau a chynllunio cwricwlwm / ansawdd. Byddwch yn deall ystod eang o ddulliau addysgu a dysgu ac yn defnyddio dull hyfforddiant dan arweiniad hyfforddwyr wrth addysgu a dysgu.

Nid yw profiad blaenorol o arwain tîm yn hanfodol, ond rydym yn gofyn eich bod chi'n gallu ysgogi a chanfod cyfleoedd datblygu priodol ar gyfer aelodau'r tîm a’ch bod yn gyfforddus gyda herio staff yn briodol a chyda cynnal sgyrsiau anodd.

Mae’n hanfodol eich bod yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 26/06/2018

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd. sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.

Apply for Rheolwr Dysgu Cymraeg

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


4000 characters left

Marketing Communication

We'd love to send you information about Jobs and Services from Fish4.co.uk by email.

All emails will contain a link in the footer to enable you to unsubscribe at any time.


When you apply for a job we will send your application to the named recruiter, who may contact you. By applying for a job listed on Fish4.co.uk you agree to our terms and conditions and privacy notice. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.

More searches like this