PROGRAMME DELIVERY LEAD / MANAGER / ARWEINYDD / RHEOLWR CYFLAWNI RHAGLEN

Location
Aberystwyth, Ceredigion (Sir Ceredigion)
Salary
Competitive
Posted
13 Jun 2018
Closes
29 Jun 2018
Ref
225472468
Sectors
Management
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Meat Promotion Wales is the strategic body responsible for the development and promotion of red meat from Wales.

PROGRAMME DELIVERY LEAD / MANAGER

ABERYSTWYTH BASE (Ref:8.69)

EXCITING OPPORTUNITY

ATTRACTIVE SALARY

This senior level role has responsibility for coordinating project teams in the implementation of a range of significant strategic pre and post farmgate initiatives, to prepare the industry for Brexit. The role also encompasses the responsibility for the delivery of EID Cymru.

For further information on the above post, visit HCC’s website www.hccmpw.org.uk or phone Alison Wright on - 07774 677893.

The closing date for applications is: Friday 29 June 2018

 

Hybu Cig Cymru (HCC) yw’r corff strategol sy’n gyfrifol am ddatblygu, hybu a marchnata cig coch Cymru.

ARWEINYDD / RHEOLWR CYFLAWNI RHAGLEN

LLEOLIAD YN ABERYSTWYTH (Cyf: 8.69)

CYFLE CYFFROUS

CYLFOG ATYNIADOL

Bydd gan ddeilydd y rôl hon gyfrifoldeb dros gydlynu timau prosiect wrth weithredu ystod o strategaethau cyn ac ar ôl giat y fferm, i baratoi’r diwydiant ar gyfer Brexit. Mae’r rôl hefyd yn cwmpasu cyfrifoldeb dros ddarparu cyfundrefn EIDCymru.

Cewch ragor o wybodaeth am y swydd uchod ar wefan Hybu Cig Cymru (HCC) www.hccmpw.org.uk neu ffoniwch Alison Wright – 07774 677893.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: Dydd Gwener 29 Mehefin 2018

More searches like this